فایل ورد رابطه برنامه ريزي منابع انساني و آميخته بازاريابي (p4) از ديدگاه مديران و معاونان فولاد آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه برنامه ريزي منابع انساني و آميخته بازاريابي (p4) از ديدگاه مديران و معاونان فولاد آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تحولات گسترده و همه جانبه دنیای امروز, سلایق و ادراکات مصرف کنندگان را نیز دگرگون می نماید و در نتیجه نیازهای آنان نیز دائما در حال تغییر است. ورود رقبای جدید و تغییرات مستمر در محصولات رقبا نیز همراه با تنوع نیازهای مصرف کنندگان و غیر قابل پیش بینی شدن آنها, عرصه رقابت را برای بنگاه های اقتصادی تنگ تر از گذشته کرده است. بنگاه ها به این نتیجه رسیده اند که برای ماندگاری در بازار نیاز است هر چه زودتر خود را با تغییراتی که همواره روی می دهد, هماهنگ سازند و فعالیت های خود را به صورت آینده نگر و بر پایه بازار و دانش روز ادامه دهند و همچنین لازم است چندین برابر گذشته تلاش کنند تا بتوانند انتظارات جدید و فزاینده مشتریان را برآورده سازند. بدین سان تعیین آمیخته بازاریابی کارا و توجه ویژه به عناصر مشتمل در آن, نقش ویژه ای در تدوین برنامه های کار آمد بازاریابی و حفظ و ارتقای سهم بازار دارد و از آنجایی که برخورداری از ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی و تمرکز بر موارد مهم آن در بلند مدت, سبب کسب مزیت رقابتی و در نتیجه, افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت ها خواهد شد از این رو با توجه به اهمیت آمیخته بازاریابی این پژوهش سعی بر آن داشته است که رابطه ی برنامه ریزی منابع انسانی را در رابطه با آمیخته بازاریابی p 4 را مورد مطالعه قرار دهد در این راستا, موضوع بررسی رابطه برنامه ریزی منابع انسانی با آمیخته بازاریابی p 4 در خصوص فولاد آذربایجان شرقی قرار داده است. جامعه مورد مطالعه, مدیران و معاونان استان آذربایجان شرقی بوده و براساس جدول مورگان 90 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است و هدف اصلی درپژوهش حاضر بررسی رابطه برنامه ریزی منابع انسانی و آمیخته بازاریابی p 4 بوده است. برای بررسی فرضیات مطروحه در پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون بهره گرفته شده است و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی فرضیات می توان بیان نمود که رابطه مثبت و معناداری بین برنامه ریزی منابع انسانی و آمیخته بازاریابی p 4 وجود دارد.

لینک کمکی