فایل ورد توسعه ي يک نمودار تعديل ريسک شده به منظور پايش سيستم هاي بهداشت و درمان در فاز 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد توسعه ي يک نمودار تعديل ريسک شده به منظور پايش سيستم هاي بهداشت و درمان در فاز 2 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

حساسیت فرایند های بهداشتی درمانی با توجه به ارتباط مستقیم آن با حیات اشخاص بر کسی پوشیده نیست و تحقیقات صورت گرفته بر روی نمودارهای کنترل با ریسک تعدیل شده در راستای کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از این فرایند ها است. لذا در این پژوهش با بررسی یک بازه ی سی روزه پس از جراحی و احتساب احتمال مرگ و میر بیمار محاسبه می شود. در این راستا ابتدا تابع لجیت (نرخ مرگ و میر بیمار) از طریق رگرسیون لجستیک مبتنی بر ریسک منحصر به فرد هر بیمار مورد مدلسازی قرار گرفته است و رویکرد پیشنهادی مبتنی بر توسعه ی یک نمودار کنترل جمع تجمعی برای پایش عملکرد پزشکان در فاز 2 ارائه شده است. متعاقبا مطالعه ی شبیه سازی در نرم افزار متلب به منظور بررسی عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی عملکرد مناسبی به منظور کشف حالت های خارج از کنترل (افزایش نرخ مرگ و میر بیماران) دارد.همچنین تاثیر لحاظ نکردن مقادیر فاکتور ریسک بیماران بر روی عملکرد نمودار مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج به وضوح نشان دهنده ی این مهم می باشد که عملکرد رویکرد پایشی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش میابد, بدین مفهوم که مقادیر متوسط طول دنباله بیشتر شده اند.در نهایت میتوان بیان کرد که رویکرد پایش پیشنهادی مبتنی بر توزیع هندسی تعداد آماره های مورد نیاز (آزمون های فرض )را به شدت کاهش می دهد که از دستاورد های این تحقیق می باشد.

لینک کمکی