فایل ورد تحليل و تدوين استراتژي حاصل از ماتريس SWOT با استفاده از تئوري فازي و فرآيند تحليل شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل و تدوين استراتژي حاصل از ماتريس SWOT با استفاده از تئوري فازي و فرآيند تحليل شبکه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اهداف: در سال های اخیر برنامه ریزی استراتژیک نظر بسیاری از مدیران سازمان ها را به خود جلب نموده است. یکی از تکنیک های مورد استفاده در مرحله برنامه ریزی استراتژی, ماتریس سوات می باشد تمامی عوامل (فرصت ها, تهدیدها , نقاط قوت و نقاط ضعف) به دقت در ماتریس سوات بررسی می گردند, اما این تکنیک نمی تواند اهمیت این عوامل را نسبت به یکدیگر تعیین نماید. گرچه تکنیک این نقص را رفع می نماید اما وجود وابستگی میان عوامل را در نظر نمی گیرد.روش: بنابراین فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با فرض وجود وابستگی میان عوامل به کار گرفته شده است. همچنین سوات شکلی از ماتریس است که با توجه به اینکه نمی توان اعداد قطعی را در مقایسات میان عوامل, زیرعوامل وگزینه ها در نظر گرفت, می بایست از تئوری فازی بدین منظور استفاده گردد. در این مقاله یک روش, که ترکیب فرایند تحلیل ماتریس سوات و تئوری فازی می باشد, ارائه شده است.نتیجه: به طوری که این روش با در نظر گرفتن ارتباط متقابل بین عوامل شبکه ها , استراتژی های مختلف را ارزیابی نموده و در نهایت بهترین استراتژی انتخاب می گردد

لینک کمکی