فایل ورد بهينه سازي ميزان سطح ريسک بازگشت سرمايه در توليد سيستم هاي کنترل تحت شرايط عدم قطعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي ميزان سطح ريسک بازگشت سرمايه در توليد سيستم هاي کنترل تحت شرايط عدم قطعيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

دراین مقاله به بررسی کاهش سطح ریسک در سرمایه گذاری بر روی محصولات سیستم های کنترل هوشمند در یک سازمان دانش بنیان پرداخته می شود و به دنبال مدل ریاضی هستیم که هم زمان دو هدف ذیل را ارضا نماید:1. حداکثر نمودن متوسط سود2. حداقل نمودن مقدار ریسکدراین حالت واریانس به عنوان شاخصی جهت محاسبه ریسک بر اساس مدل مارکویتز در نظر گرفته خواهد شد و در هر جای مدل که ظاهر شود مدل را غیر خطی خواهد نمود. البته علاوه بر واریانس از شاخص های دیگری مانند نیم واریانس , قدر مطلق انحراف از میانگین و ارزش در معرض خطر شرطی نیز استفاده خواهیم نمود. لازم به ذکر است که با ورود واریانس به مدل ریاضی , مدل ما غیر خطی خواهد شد که در مقیاس بزرگ برمیزان پیچیدگی مسئله افزوده شده و مسئله به یک مسئله سخت تبدیل می شود و در این صورت بایستی از الگوریتم های فراابتکاری جهت حل مدل استفاده شود که ما دراینجا هم از الگوریتم های تک هدفه و هم چند هدفه برای حل این مسئله استفاده خواهیم نمود

لینک کمکی