فایل ورد بررسي نوآوري فرآيند و هماهنگ سازي زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي نوآوري فرآيند و هماهنگ سازي زنجيره تامين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی بر این بوده است تا با نگاهی به نوآوری فرآیندکه هدف از آن بهبود انعطاف پذیری تولید, هزینه های پایین تر تولید و در نهایت بهبود شرایط کاری و کاهش زیان های محیطی است و از طرفی با بررسی زنجیره تامین که شامل همه مراحلی است که به طور مستفیم یا غیرمستقیم خواسته های مشتری را برآورده می سازد, هماهنگ سازی ای بین اعضای زنجیره تامین ایجاد کنیم که با استفاده از آن می توان اعضای زنجیره تامین را متقاعدکرد که تصمیمات کلی برای دستیابی به سود بهینه کل زنجیره تامین را اتخاذ نمایند. به طور عمده خریدار با عدم قطعیت هایی از قبیل زمان تحویل یا مقدار تقاضا مواجه می شود. این عدم قطعیت ها احتمال کمبود را به وجود می آورد و به متعاقب آن باعث کاهش سطح سرویس شده وبرای مقابله با آن ناچار می شود تا میزان موجودی اطمینان زیادی را انبار کندکه میزان سودآوری خریدار را کاهش دهد. اما با انتخاب نقطه مناسب سفارش دهی مجدد و بهینه می توان احتمال کمبود را کاهش داده و باعث افزایش سطح سرویس شد که در نهایت باعث افزایش سودآوری می شود. پس برای مشارکت اعضا در این طرح احتیاج به یک طرح انگیزشی مناسب است تا سودآوری اعضا را نسبت به حالت غیرمتمرکز بهبود ببخشد و اعضا تشویق به تصمیم گیری مشترک شوند.

لینک کمکی