فایل ورد بررسي ريشه اي خرابي تجهيزات دوار در پالايشگاه پارس جنوبي با استفاده از روش RCA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ريشه اي خرابي تجهيزات دوار در پالايشگاه پارس جنوبي با استفاده از روش RCA :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در این پژوهش, با بکارگیری روش RCA به بررسی و تحلیل ریشه ای تجهیزات در صنعت پالایش و پتروشیمی, پرداخته شده است, تا علت ناکارایی و یا نقاط قوت کارایی آنها مشخص گردد و با استفاده از تکنیک های علمی مانند FTA , اطلاعات مفیدی برای مدیریت جهت تصمیم گیری و اصلاح انحرافات بدست آید و همچنین به بهبود شیوه های انجام عملیات و تخصیص کارایی منابع پرداخت و با استفاده از یافته های این پژوهش, ورودی ها و خروجی ها را در این شرکت ها بهبود بخشید که منجر به افزایش بهره وری و قابلیت اطمینان آنها گردد. در این پژوهش جامعه آماری شامل دو دستگاه دوار پمپ و الکتروموتور که بیشترین آمار خرابی را در یکسال گذشته داشتند و ده نفر از خبرگان پالایشگاه پارس جنوبی که تخصص در زمینه تعمیرات و نگهداری داشتند, بود. پس از شناسایی دستگاه ها معیارهای خرابی و زیرمعیارهای آنها را به کمک ده نفر خبره شناسایی کردیم. خرابی هایی که درطول یکسال گذشته بیشترین تعداد تکرار را داشتند و در ادامه به کمک روش درخت خطا, معیارهای خرابی و زیر معیارهای آنها را ترسیم کردیم و پس از آن به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی معیارها را وزن دهی کردیم و براساس وزن ترتیب آنها را مشخص کردیم و سپس سه معیار اول را انتخاب و زیر معیارهای این سه را نیز به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی و به ترتیب اهمیت وزن رتبه بندی کردیم. با توجه به نتایج به دست آمده و تعیین اهمیت خرابی هایی که بیشترین تکرار را داشتند پیشنهاداتی را جهت رفع خرابی های ریشه ای این دستگاه های دوار ارائه داده شد, تا بدین ترتیب به پیشرفت اقتصاد و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و هزینه مالی و انسانی در پالایشگاه گازی پارس جنوبی و در نهایت به صنعت کشور کمک گردد.

لینک کمکی