فایل ورد بررسي رابطه گيمفيکشن (بازي وارسازي) در بانکداري الکترونيکي و رفتار مشتريان الکترونيکي بانک هاي خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه گيمفيکشن (بازي وارسازي) در بانکداري الکترونيکي و رفتار مشتريان الکترونيکي بانک هاي خصوصي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

گیمیفیکیشن (بازی وارسازی) استفاده از خصوصیت ها و تفکرات بازی گونه است در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند. انگار کردن کار به بازی یا بازی سازی را می توان مفهومی قدیمی دانست که چند سالی است دیدگاهی آکادمیک و منسجم گرفته. مفهوم اولیه بازی سازی را می توان اینطور بیان کرد: استفاده کردن از انگیزاننده های طبیعی برای به حرکت درآوردن مخاطب. تحقیق حاضر فایل ورد بررسي رابطه گيمفيکشن (بازي وارسازي) در بانکداري الکترونيکي و رفتار مشتريان الکترونيکي بانک هاي خصوصي را مورد سنجش قرار می دهد. این تحقیق از منظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه مشتریان بانک پاسارگاد شعب شیراز در بازه زمانی 6 ماهه از بهمن ماه سال 1397 بوده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه می باشد که میان مشتریان بانک توزیع گردیده است. نتایج توسط نرم افزارspss با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که گیمفیکشن (بازی وارسازی) در بانکداری الکترونیکی و رفتار مشتریان الکترونیکی تاثیر مستقیم و مثبت دارد.

لینک کمکی