فایل ورد همگرايي پايداري و رويکرد تاب آوري منظر، با تکيه بر عملکرد اکولوژي فضاهاي سبز شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد همگرايي پايداري و رويکرد تاب آوري منظر, با تکيه بر عملکرد اکولوژي فضاهاي سبز شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر تاثیر روبه رشد سیستم های شهری بر مشکلات زیست محیطی, همچون نابودی مناظر طبیعی, تغییرات آب و هوایی, بحران انرژی و آلودگی هوا برجسته شده است. با توجه به پتانسیل موجود دراکولوژی های سبز منظر شهری در جهت کاهش این مشکلات و ایجاد مفاهیم جدیدی مانند پایداری و تاب آوری در متن شهرها و اهمیت اکولوژی پویا و فرایندهای اکولوژیکی مرتبط با مقیاس, در بین مضامین این دو رویکرد, به نظر می رسد که می توان منظر شهری پایدار را که با توسعه پایدار مرتبط است, با رویکرد تاب آوری همگرا نمود. اکوسیستم ها و منظر سبز شهری به عنوان زیرمجموعه ای از تاب آوری زیرساختی تعریف شده اند و موثر بر تاب آوری کل شهر که متمرکز بر پویایی سیستم های شهری است, می باشند. از سویی نیز دیدگاه تعادلی در شهر پایدار, پویایی فضایی وعملکردی پیچیده سیستم های خود سازمان یافته شهرها را نادیده می گیرند. بنابراین نیاز است که پایداری, مفهوم تاب آوری را در کنار خود بپذیرد, تغییرات را شناخته و مدیریت کند. بر اساس تحقیقات بررسی شده, مفهوم تاب آوری قابلیت وفق با پارادوکس پایداری را دارا بوده و می تواند به عنوان بعد چهارم پایداری اکولوژی منظر سبز شهری مطرح گردد. با بررسی محتوای پژوهش های انجام شده در زمینه همگرایی دو مفهوم اکولوژی منظر شهری پایدار و تاب آور می توان به هدف بیان شده با راهکارهایی مانند ارتقا نوآوری های پایدار, حفظ تنوع زیستی, تمرکز بر مدولار بودن و ظرفیت افزونگی, احیای عملکردهای زیست محیطی, چرخه تصمیم گیری قاطع, ایجاد ظرفیت اجتماعی, ایجاد شبکه های زیست محیطی شهری, مدیریت ارتباطات و برنامه ریزی و طراحی به منظور چندعملکردگرایی, نزدیک شد.

لینک کمکی