فایل ورد واکاوي جايگاه کار شايسته در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد واکاوي جايگاه کار شايسته در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

کار شایسته از آن دسته مباحث مطرح بین المللی است که به رغم عمر کم خود, آینده ای به شدت تاثیرگذار در کسب و کار و اقتصاد داخلی کشورها خواهد داشت. برای پذیرش کار شایسته توسط کشورهای مختلف, فیلترهای مختلفی وجود دارد که از جمله مهم ترین این فیلترها می توان به فیلتر قوانین و مقررات هر کشور و شرایط سیاسی, اقتصادی و فرهنگی آن کشور اشاره کرد که از بین این فیلترها, شاید بتوان فیلتر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی هر کشور را اولین و مهم ترین فیلتر, قلمداد کرد؛ چرا که تا زمانی که کار شایسته از این فیلتر عبور نکند, احتمالا وارد فیلترهای بعدی نخواهد شد. نکته با اهمیت این است که هرچه میزان انطباقات اجزای کار شایسته با قوانین و اسناد بالادستی یک شکر, بیشتر باشد, مسیر هموارتری را برای عملیاتی شدن در پیش خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است که در کنار پذیرفتن برخی از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار, مقوله ی کار شایسته را نیز تلویحا پذیرفته و به دنبال عملیاتی کردن و پیاده سازی آن است. بنابراین همان طور که بدان اشاره شد, کار شایسته بایستی به نوعی از صافی قوانین و مقررات و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بگذرد؛ در این مسیر, شناسایی انطباقات کار شایسته و اجزای آن با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی کشور, راه پیاده سازی کارشایسته را روشن تر و هموارتر خواهد کرد. پس در پژوهش حاضر پژوهشگران به دنبال شناسایی این انطباقات بین کار شایسته و اجزای آن و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران هستند. نتایج این انطباق یابی حکایت از قرین بودن بسیار زیاد کار شایسته و قوانین و مقررات و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران دارند.

لینک کمکی