فایل ورد نقش مولفه کنترل استرس، صفات تاريک شخصيت ماکياوليسم و جامعه ستيزي در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش مولفه کنترل استرس, صفات تاريک شخصيت ماکياوليسم و جامعه ستيزي در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تحقیقات نشان می دهد که مولفه کنترل استرس, صفات تاریک شخصیت ماکیاولیسم و جامعه ستیزی از جمله عواملی هستند که منجر به رفتارهای پرخطر در افراد می شود. هدف پژوهش حاضر, تعیین فایل ورد نقش مولفه کنترل استرس, صفات تاريک شخصيت ماکياوليسم و جامعه ستيزي در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز است . بدین منظور طی یک مطالعه توصیفی-همبستگی, 350 نفر از جوانان (20-40) ساله شهر تبریز, به روش همزمان انتخاب و به پرسشنامه های رفتارهای پرخطر, هیجان خواهی زاکرمن وهوش هیجانی بار-ان پاسخ دادند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع مولفه کنترل استرس, صفات تاریک شخصیت ماکیاولیسم و جامعه ستیزی قادرند به طور ترکیبی 50 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را به طور معنی دار تبیین کند. مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که افرادی که کنترل استرس ضعیفی دارند, به توانایی های خود اعتماد ندارند, در موقعیت های مخاطره آمیز دچار یاس و ناامیدی شده و احتمال اینکه به نحو موثری عمل کنند کاهش می یابد. این افراد از مواجهه با مسائل چالش برانگیز واهمه دارند و به تبع آنعملکردشان دچار آسیب می شود. هم چنین, افرادی با ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم , رفتارهای پرخطری مانند تقلب, زورگویی, سو استفاده از دیگران در روابط شخصی, فریبکاری و کلاهبرداری, جرائم مالی, بی اخلاقی را بیشتر انجام می دهند. در نهایت ویژگی بارز افراد دارای شخصیت جامعه ستیزی , پرخاشگری رابطه ای از طریق فریب دادن و سو استفاده از روابط بین فردی, دزدی و رفتارهای غیرقانونی, وارد کردن آسیب جسمی به دیگران است.

لینک کمکی