فایل ورد نقش معماري در توسعه پايدار صنعت توريسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش معماري در توسعه پايدار صنعت توريسم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

گردشگری یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعه ای است, که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, شهری و محیطی برخوردار است, تمرکز بر جنبه های مختلف این صنعت, همراه با برنامه ریزی های مدیریت محلی و ملی می تواند نقش بسیار مهمی در فرایندهای بین المللی و ملی هر جامعه ای ایفا کند. معماری از جمله عناصری است که نقشی بی بدیل در ساخت, رونق و موفقیت زیرساخت های این امر دارد که در کنار صنعت عظیم و گسترده گردشگری نقش لازم و ملزوم همدیگر را پیدا کرده و به نوعی در تکامل و توسعه یکدیگر تاثیر می گذارند. با توجه به ارتباط عمیق معماری با فرهنگ, هنر, محیط طبیعی, ضرورت توجه به معماری و طراحی محیط در راستای پیشرفت و توسعه ی پایدار صنعت توریسم احساس می شود. این مقاله که برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان طراحی مجتمع اقامتی- توریستی با رویکرد ارتقای فرهنگ توریست پذیری است و با تکیه بر مطالعات توصیفی- تحلیلی بصورت کیفی تهیه شده است, سعی دارد به بررسی فایل ورد نقش معماري در توسعه پايدار صنعت توريسم بپردازد. در این راستا ابتداعوامل محیطی موثر در توسعه و پیشرفت توریسم, شناسایی شده و سپس تاثیرات این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد به کارگیری شیوه های مختلف معماری بطور مستقیم در ارتقا کمی و کیفی محیط موثر بوده و زمینه ساز طراحی مجموعه های گردشگری موفق تری خواهد شد که توانایی پاسخگویی هر چه بهتر به گردشگران را داشته و به طور عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با فرهنگ توریسم و توریست پذیری خواهد شد که این امر نهایتا منجر به پیشرفت و توسعه صنعت توریسم می شود.

لینک کمکی