فایل ورد نقش مشاوره اي معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش مشاوره اي معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

موضوع راهنمایی و مشاوره و خدمات روانشناختی در نظام آموزش و پرورش فراز و نشیب هایی داشته است. نکته اصلی تاثیر این خدمات بر رشد و بالندگی دانش آموزان است. تا با همفکری و همکاری بتوانند بر مشکلات خود فایق آیند. لذا در این تحقیق سعی شده است که به طور مختصر عواملی را که بر مشاوره دانش آموزان موثر است تشریح شود. این پژوهش با هدف نقش مشاوره ای معلم بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است. البته در پاره ای از مسایل به انتقاداتی بر مشاور و پیشنهاداتی برای بهبود فرایند مشاوره اشاره شده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادی مطالعه کتابخانه ای بوده است.

لینک کمکی