فایل ورد نقش زبان فارسي در تقويت هويت ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش زبان فارسي در تقويت هويت ملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

اتحاد و یکپارچگی از جمله دغدغه های مهم برای هر ملتی محسوب می شود, شکل گیری اتحاد در میان یک ملت با تقویت هویت ملی آن ها امکان پذیر است. این مقاله به بررسی هویت ملی به طور کلی و هویت ملی ایرانی به طور خاص پرداخته شده است. در این میان زبان ملی ایرانی یعنی زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه تاریخی این زبان در حفظ فرهنگ اصیل ایرانی مشخص شده است. از آنجا که زبان ملی یکی از عناصر مهم در هویت ملی هر کشوری محسوب می شود, فایل ورد نقش زبان فارسي در تقويت هويت ملي ایرانی مورد تحلیل قرار گرفته است, هر آنچه از هویت ملی مورد شناسایی قرار بگیرد باید با زبان ملی معرفی شود در نتیجه زبان فارسی در ایران یکی از مهم ترین شاخصه های تقویت هویت ملی مردم ایران محسوب می شود که در مقاله ذیل به تحلیل این مطلب پرداخته شده است و جایگاه زبان فارسی در ایجاد اتحاد ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی