فایل ورد شناسايي مشکلات دانش آموزان مدارس حاشيه شهري (مورد مطالعه: شهرک 22 بهمن شهر کاشان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي مشکلات دانش آموزان مدارس حاشيه شهري (مورد مطالعه: شهرک 22 بهمن شهر کاشان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, فایل ورد شناسايي مشکلات دانش آموزان مدارس حاشيه شهري (مورد مطالعه: شهرک 22 بهمن شهر کاشان) می باشد. به منظور بررسی این مسئله, از روش تلفیقی اکتشافی و به منظور گردآوری اطلاعات از ابزارهای مصاحبه متمرکز و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی, شامل کلیه مسئولین آموزشی و پرورشی مدارس شهرک 22 بهمن کاشان بوده و در بخش کمی شامل کلیه دانش آموزان مدارس شهرک 22 بهمن (دوره ابتدایی و متوسطه) می باشند. حجم نمونه شامل 10 نفر از مدیران و کارشناسان و 138 نفر از دانش آموزان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. تحلیل تطبیقی یافته های این پژوهش در بخش کمی و کیفی نشان دادند که این دانش آموزان از مشکلات جسمی (مشکلات دهان و دندان, مغز و اعصاب, سو تغذیه و..), مسائل اجتماعی- خانوادگی (سطح پایین تحصیلات و اشتغال والدین به مشاغل سطح پایین, مشاجرات خانوادگی, تعداد بالای فرزندان طلاق, مهاجر و اتباع, وضعیت نامساعد مالی, بی توجهی به وضعیت تحصیلی دانش آموزان), مسائل روانی (میزان متوسط اضطراب, اعتماد به نفس و عزت نفس ضعیف و روحیه افسرده), مسائل تحصیلی (انگیزش تحصیلی ضعیف, انتظار مبهم و نامشخص از آینده و عدم هدفمندی زندگی, افتتحصیلی و اختلالات یادگیری, مشکلات مدارس) و مسائل مرتبط با نواحی حاشیه شهری (امکانات اندک برای تفریح و سرگرمی دانش آموزان به ویژه فقدان پارک, عدم دسترسی به اینترنت و فقدان کافینت, فقدان امنیت به علت مهاجرپذیری زیاد و رفتوآمد بالای افراد غریبه در سطح منطقه و برخورداری از کتابخانه مجهز) می باشد. بدین ترتیب, نتایج این پژوهش ضرورت توجه هر چه بیشتر به دانشآموزان ساکن در نواحی حاشیه شهری نشان می دهد و بهبود وضعیت جسمی, روانی, خانوادگی, اجتماعی, تحصیلی دانش آموزان و مشکلات ساختاری این نواحی را طلب می کند.

لینک کمکی