فایل ورد تاثير آموزش مساله محور در کيفيت يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مساله محور در کيفيت يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

فعالیت شرط اصلی یادگیری مو ثر است در صورت فعال بودن یادگیرنده , محتوای یادگیری در فرد درونی و زمینه ساز تغییر رفتار در او می شود با توجه به اینکه سبک غالب در آموزش های کلاس درس در اکثر مدارس از نوع روش های سنتی است و اطلاعات مستقیما در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود , بنابراین فرصت های خلاقانه فکر کردن, جست و جو کردن و مهارت های حل مسئله کمتر برای دانش آموزان فراهم می شود.بنابراین توجه به روش های جدید که موجب فعال کردن دانش آموز در جریان آموزشی و یادگیری می شود بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد. یادگیری به روش حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است . در این روش آموزش در بستر پژوهش انجام می شود و منجر به یادگیری اصیل و عمیق و پایدار در دانشجویان می شود. در این روش فراگیران می کوشند تا برای حل مساله با استفاده از تمام افکار و اندیشه هایی که دارند در کلاس راه حل بیابند و آن را ارائه دهند در واقع منجر به روش تدریس بارش مغزی نیز می شود.

لینک کمکی