فایل ورد بررسي مديريت پروژه هاي بزرگ عمراني و راهکارهاي اجرايي در کمينه سازي هزينه و زمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي مديريت پروژه هاي بزرگ عمراني و راهکارهاي اجرايي در کمينه سازي هزينه و زمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تکنیک های کلی مورد استفاده در کوتاه کردن زمان و بهینه کردن رابطه هزینه- زمان در پروژه های عمرانی, فرایندی است که نیازمند کنترل چند باره فعالیت های پروژه بوده و زمان بری قابل توجهی, بویژه در پروژه های بزرگ با تعداد فعالیت های زیاد, دربر دارد. که بیشتر روش های ابداع شده برای شناخت رابطه هزینه زمان یا زمان بندی پروزه با حداقل هزینه, روش هایی منطقی و تجربی هستند. در این تحقیق پس از بررسیاصول علمی و نظری موجود, ضمن بررسی بررسی پروژه های بزرگ, مدلی نرم افزاری ارایه گردیده که قادر است با تعیین مقدار زمان قابل شکستن از میان حداکثر زمان قابل فشرده سازی هر فعالیت و اختصاص هزینه اظافی ناشی از این عملیات که در جدول ورودی اطلاعات به آن معرفی شده است, هزینه بهینه پروژه را در کمترین زمان قابل دستیابی محاسبه کرده, دیرترین زمان شروع هر فعالیت را نیز تعیین نماید.این موارد رویپروژه ای نمونه, اعمال شده و در دو حالت عادی و تاخیر نتایج آن بدست آمده است. با بررسی اثرات جریمه تاخیر روی نمودار هزینه زمان که به کمک این سیستم حاصل شده, راهکاری جهت بهینه سازی رابطه هزینه زمان در پروژه های بزرگ عمرانی ارایه گردیده است که در کلیه حالات یک پروژه قابل بکارگیری می باشد.

لینک کمکی