فایل ورد بررسي کيفيت محيط شهري در توسعه پايداري شهري منطقه 7 شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت محيط شهري در توسعه پايداري شهري منطقه 7 شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پرداختن به کیفیت محیط شهری, از مهمترین رسالت های مدیریت و برنامه ریزی شهری می باشد. این پژوهش به بررسی کیفیت محیط شهری در توسعه پایدار شهری در منطقه 7 شیراز تاکید دارد. سمت و سوی متقاضی در خصوص تاثیر نفوذپذیری بر کیفیت محیط شهری نگریسته شده است؛ لذا این مقاله با بررسی ابعاد کیفیت محیط شهری اثرات مثبت و منفی آن بر توسعه پایدار شهری, در صدد پاسخگویی به این ابهام می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با اتخاذ دیدگاه های مختلف می توان ناهمسوئی ها را به حداقل رساند؛ در این راستا می توان با محور قرار دادن توقعات عنوانی و موضعی به عنوان ابتدای تغییرات به بررسی در جهت افزایش کیفیت محیط شهری قدم های موثری برداشت. این فهم به ارائه یک مدل متقابل کیفیت محیط شهری و توسعه پایدار شهری به شهر خواهد رسید. آزمون ارتباط در منطقه 7 شیراز از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.

لینک کمکی